English

 

                           :: صفحه اصلی            ::بانک اطلاعاتی مرکز و گروه اورولوژی                    :: آئین نامه            :: گالری تصاویر            :: تماس با ما

:: گالری تصاویر   مرکز ارولوژی، لاپاراسکوپی و اندویورولوژی تهران  
 نظرسنجی
 نظر شما درباره سایت چيست؟
  آرشیو نظرخواهی   نتیجه نظرخواهیالگوريتم بيماري هاي ارولوژي

گردهمايي ها

آشنایی با سایت های پزشکی 
1390/02/24 : تاریخ مطلب شيوه نامه همكاري پژوهشي محققين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي _ درماني تهران با ساير موسسات

شيوه نامه همكاري پژوهشي محققين دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي _ درماني تهران با ساير موسسات

الف – مقدمه :
اين شيوه نامه جهت ارتباط هر چه بيشتر دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي _ درماني تهران بابخش هاي مختلف ارائه خدمات بهداشتي ، درماني و خدمات عمومي يا صنعتي در جهت فعاليت هاي پژوهشي و به استناد تبصره هاي 15 و 22 قانون بودجه سال 1380 و ماده 40 قانون استخدام هيات علمي دانشگاهها تهيه و تنظيم گرديده است.

ب - تعاريف :

  1. موسسه : به كليه وزارتخانه ها ، سازمان ها ، نهادها ، مراكز ، شركتها و ساير مجتمع هاي اداري و صنعتي داخل كشور و همچنين سازمان هاي خارجي اطلاق مي شود.
  2. پژوهش : مجموعه فعاليتهايي است كه براي توليد علم ، انتقال فن آوري ، ويا حل معضلات سلامتي صورت مي گيرد .
  3. مجري ( مدير اجرايي ) : به فرد يا افرادي حقيقي اطلاق مي گردد كه مسئول مستقيم پيشبرد موضوع قرارداد مي باشد وقرارداد اجراي پژوهش به امضاي ايشان مي رسد.
  4. اعتبار : عبارتست از كل مبلغ تخصيص يافته به هر يك از قراردادها .
  5. درآمد : منظورمبلغ اعتبار پس از كسر كليه هزينه ها است .
  6. هزينه بالاسري : درصد مشخصي از مبلغ اعتبار طبق جداول مربوطه مي باشد .

ج- نحوه انعقاد قراردادها :

1- كليه قراردادهاي پژوهشي با موسسات ،پس از تهيه و تنظيم با امضاي معاون پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي _ درماني تهران منعقد مي گردد .

1-1-تبصره : درصورتي كه مجري طرح به هر دليلي قصد داشته باشد شخصا به عنوان طرف قرارداد با موسسه مربوطه ، قرارداد را منعقد نمايد بايد ابتدا تاييد رياست دانشكده ، مركز تحقيقاتي ،يا معاونت دانشگاهي مربوطه و سپس موافقت معاون پژوهشي دانشگاه را در اين زمينه كسب نمايد .

2- مجري (مديراجرايي ) طرح پژوهشي موظف است هماهنگي لازم با رياست دانشكده ، مركز تحقيقاتي ،يا معاون دانشگاهي مربوطه را در مورد اجرا ي طرح به عمل آورد.

3- مجري (مدير اجرايي ) موظف است جهت اجراي طرح پژوهشي ، قراردادي با معاونت پژوهشي دانشگاه منعقد نمايد .

4- كليه اعتبارات پرداخت شده از سوي موسسات به حساب معاونت پژوهشي دانشگاه ( حساب شماره 90158 نزد بانك ملي ايران - شعبه ايثار) واريز مي گردد . سهم مجري از اعتبارات طرح در اولين مرحله پس از واريز پيش پرداخت از سوي موسسه طرف قرارداد و يا پس از ارائه گزارش پيشرفت كار ازطريق معاونت پژوهشي به ايشان پرداخت خواهد گرديد .

1-4-تبصره : در صورتي كه مجري طرح شخصا به عنوان طرف قرارداد با موسسات ، قرارداد را امضا نموده باشد اعتبارات طرح از سوي موسسه به حساب ايشان واريز مي گردد و سپس سهم دانشكده ، مركز تحقيقاتي ، يا معاونت دانشگاهي مربوطه ، سهم ناظر وسهم معاونت پژوهشي دانشگاه توسط مجري بر اساس زمان تعيين شده در مجوز مربوطه به حسابهاي مورد نظر واريز مي گردد .

در اينگونه موارد لازم است گزارشهاي پيشرفت كار و گزارش نهايي به معاونت پژوهشي ارسال گردد و وضعيت تسويه حساب به اطلاع اين معاونت رسانده شود .

د- نحوه هزينه كردن مبلغ اعتبار قراردادها :

نحوه هزينه كردن اعتبار هريك از قراردادهاي پژوهشي و خدماتي طبق جدول زير صورت مي گيرد.

سهم معاونت پژوهشي دانشگاه

سهم ناظر

سهم دانشكده/مركزتحقيقاتي/ معاونت دانشگاهي

سهم مجري

10%

5%

10%

75%

تبصره : درصورتي كه فردي مقدمات عقد قرارداد اجراي طرحي پژوهشي در زمينه هاي مذكور را فراهم نمايد ، (3%) سه درصد از كل مبلغ قرارداد با تشخيص معاونت هاي ذيربط و پس از كسور قانوني از محل سهم دانشگاه به فرد مذكور پرداخت مي شود .

ملاحظات :

1- درصورت استفاده از امكانات دانشگاه (از جمله مواد ، ابزار ، تجهيزات و …) كه ميزان آن با تشخيص رئيس دانشكده ، مركزتحقيقاتي ، يا معاونت دانشگاهي مربوطه مشخص مي شود . لازم است هزينه بهره برداري از موارد مذكور از سهم مجري به همان دانشكده ، مركز تحقيقاتي ، يا معاونت دانشگاهي پرداخت گردد.

2- حق الزحمه و هزينه خريد تجهيزات ، مواد و امثالهم از سهم مجري پرداخت مي گردد.

ساير مقررات :

1- مراحل بررسي اينگونه طرحها خارج از نوبت طرحهاي معمول دانشگاه صورت گرفته و بررسي آنها از اولويت برخوردار است ، ضمنا‌‌ دانشكده ، مركز تحقيقاتي ، يا معاونت دانشگاهي مربوطه براي اظهار نظر در مورد موضوع قرارداد حداكثر …… روز فرصت دارند.

2- جهت ارتقاء سطح فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه و همچنين بمنظور ارج نهادن به تلاش صميمانه و بي وقفه اساتيدي كه از طريق قراردادهاي پژوهشي در حل معضلات صنعتي ، اقتصادي ، و اجتماعي كشور كوشا هستند بنابر پيشنهاد معاونت پژوهشي و تاييد هيات رئيسه دانشگاه به نحو مقتضي (اعطا پايه تشويقي ، سفرهاي علمي ، فرصت مطالعاتي ……) از آنان تقديرخواهد شد.

3- در صورتي كه قراردادي تمديد يا اصلاح گردد و مبلغ آن حداكثرتا (10%) ده درصد مبلغ قرارداد اوليه افزايش يابد مبلغ افزايش يافته كلا" سهم مجـري خــواهد بـود. چنانچه مبلغ افزايش يافته بيش از 10% باشد نحوه تسهيم با توافق معاونت پژوهشي و مجري طرح تعيين مي گردد.

4- ناظر حسن اجراي طرح پژوهشي توسط معاونت پژوهشي واز بين صاحب نظران مربوطه تعيين مي گردد.

تذكر مهم :
چنانچه قراردادي حائز شرايطي باشد كه در اين شيوه نامه مد نظر قرار نگرفته ويا حالت ويژه اي داشته باشد بايد الزام بررسي قرارداد مزبور در كميته بهداشتي-پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي تهران توسط مديريت امور پژوهشي دانشگاه مشخص گردد و سپس در كميته مذكور بررسي شود .

اين شيوه نامه در تاريخ 8 /11/1380 به تصويب هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي _ درماني تهران رسيده و از اين تاريخ ، مبناي عملكرد معاونت پژوهشي دانشگاه مي باشد .

   

معاونت تحقيقات و فناوري
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

 

 


نظرات :
از طریق فرم زیر نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را برای ما ارسال نمائید.
ساعت و تاریخ : 04:24- 1402/9/9
نام :
پست الکترونیکی :
صفحه شخصی :
توضیحات :
 

تمامی حقوق این سایت متعلق به دفتر اورولوژی، لاپاروسکوپی و آندویورولوژی تهران می باشد